Privremeni Boravak u Domu Za Stare

Nega i Briga Su Naš Prioritet

Pored stalnog smeštaja, dom Viva omogućava i uslugu privremenog smeštaja. Ukoliko imate privatne ili poslovne obaveze, koje iziskuju Vaše odsustvo tokom jednog dana, vikenda ili duže, mi ćemo voditi brigu o Vašim roditeljima, baki ili deki, dok vi bezbrižno možete otići na put ili na odmor.

ZASTO JE BITNO

Ova usluga je korisna i za same korisnike jer, omogućava promenu svakodnevne sredine, socijalizaciju, druženje

privremeniboravak

ministarstvoradaonama                   .